fjordland

brosjyre

Innsalgsbrosjyre for Fjordland Foodservice.

Å utforme gode maler og flott layout som passer til alle produkter og viser bredden i sortimentet,
stiller krav til god struktur og planlegging i designprosessen.